Služby

Od bolesti
k plnému výkonu

Športová fyzioterapia = Fyzio tréning

Jedná sa o fyzioterapiu, ktorú môžeme nazvať aj individuálna príprava športovca z hľadiska prevencie pred zranením a zvýšenia jeho športového výkonu v jednotlivom športe.

Fyziotréning pre deti a dorast (individuálne, skupinové)

Tréning vzniká po dôkladnej diagnostike, kde si vyšetríme pohybový aparát a podľa výsledkov nastavíme jednotlivý plán tréningov s tým, že budeme pracovať napríklad na zlepšení držania tela, zvýšeniu mobility a stability alebo koordinácie.

Fyzioterapia (úrazy, operácie, prevencia)

Klasická fyzioterapia po zraneniach rôzneho typu s čo najkomplexnejším prístupom, kde nám ide o čo najrýchlejší návrat funkcie zranenej štruktúry a s tým súvisiaci plnohodnotný návrat napríklad do práce či športu.

Manuálna medicína

Metóda fyzioterapie pri ktorej sa využívajú techniky HVLA(High-Velocity-Low-Amplitude), čo v preklade znamená „vysokorýchlostné techniky vykonávané minimálnou silou“, ktoré slúžia k odstráneniu bolesti a náprave rôznych blokád vo vašom tele.

Myofasciálne techniky (masáže, bankovanie, suchá ihla)

Uvoľnujúce techniky aplikované v rámci odstránenia bolesti alebo aplikované z dôvodu regenerácie preťažených tkanív ako sú svaly, fascie, ligamentá.

X