Služby

Od bolesti
k plnému výkonu

Fyzio Tréning / Športová fyzioterapia

Jedná sa o tréning alebo terapiu, ktorá slúži či už na podporu liečby zranenia alebo tiež aj ako prevenciu voči vzniku zranenia. Môžeme si pod tým predstaviť taktiež komplexný prístup ku klientovi alebo športovcovi.

Fyziotréning pre deti a dorast (individuálne, skupinové)

Tréning vzniká po dôkladnej diagnostike, kde si vyšetríme pohybový aparát a podľa výsledkov nastavíme jednotlivý plán tréningov s tým, že budeme pracovať napríklad na zlepšení držania tela, zvýšeniu mobility a stability alebo koordinácie.

Fyzioterapia (úrazy, operácie, prevencia)

Klasická fyzioterapia po zraneniach rôzneho typu s čo najkomplexnejším prístupom, kde nám ide o čo najrýchlejší návrat funkcie zranenej štruktúry a s tým súvisiaci plnohodnotný návrat napríklad do práce či športu.

Manuálna medicína

Metóda fyzioterapie pri ktorej sa využívajú techniky HVLA(High-Velocity-Low-Amplitude), čo v preklade znamená „vysokorýchlostné techniky vykonávané minimálnou silou“, ktoré slúžia k odstráneniu bolesti a náprave rôznych blokád vo vašom tele.

Myofasciálne techniky (masáže, bankovanie, suchá ihla)

Uvoľnujúce techniky aplikované v rámci odstránenia bolesti alebo aplikované z dôvodu regenerácie preťažených tkanív ako sú svaly, fascie, ligamentá.

X