SPRAVTE SVOJE TELO SILNÝM

Život bez zdravia je bremenom, so zdravím - radosť

„Žiadne bohatstvo na svete sa nedá zrovnať so zdravým telom.“
X